The “Speedster”— Zgjedhje ideale nëse kërkoni shpejtësi dhe fleksibilitet në përdorim.  Shoqërohet nga panele anësore BBX, mbështetëse Honeycomb sidhe një mbulesë e ndryshueshme për shumë përdorime si për të shoqëruar fëmijët tuaj ashtu dhe si ndërlidhës.