The “STePS eBullitt— Versioni elektrik i biçikletës cargo Bullitt,  produkt për të cilin ne krenohemi. Ngadalësim automatik gjatë ndalesave,  ekran kontrolli për parametrat e biçikletës.  Aksesorin e zgjidhni ju në varësi të funksionit për të cilin doni ta përdorni.